ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
นายเพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล / อากาศยาน ป.เอก
นายไพศาล กาญจนพิบูลย์ เซรามิก / เครื่องกล วท.บ.
นายภัทร สิทธิภิญญโญ ด้านการออกแบบติดตั้งเครื่องทำความเย็น
นายภัทรภร ธนะภาวริศ วิทยาศาสตร์ / เคมี /การจัดการสิ่งแวดล้อม ส.ม., MBA
นายมงคล ปัทมพรหม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ป.โท
นายมนตรี ลาภยิ่ง งานเชื่อม ป.โท
นายระพีพันธ์ แดงตันกี เทคโนโลยีโพลิเมอร์ ป.เอก
นายวรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอ.ด.
นายวรัญภพ แสงเพ็ญ ด้านการออกแบบติดตั้งหม้อน้ำ / ด้านเครื่องกล
นางสาววราภรณ์ ปริวันตา ด้านอนุรักษ์พลังงาน / ด้านการออกแบบติดตั้งเครื่องทำความเย็น
นายวันชัย ตาลานนท์ ไฟฟ้า ป.โท
นายวัลลภ พัฒน์พงศ์ งานเชื่อม ป.โท
นายวิชัยชาญ เจริญสุข ด้านการออกแบบติดตั้งหม้อน้ำ
นายวินัย ศรีสุธรรม เครื่องกล ป.ตรี
นายวิรัช พวงภู่ ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป.ตรี
นายวิรัช อยู่ชา การเพิ่มผลผลิต / ลดต้นทุนการผลิต ป.โท
นายวิโรจน์ เชาว์จิสพันธุ์ Boiler / เทคโนโลยีความปลอดภัย ป.เอก
นายวิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม พลาสติก วศ.ม.
นางวิไล รังสาดทอง Foodscience ป.เอก
นายวีรพงษ์ มั่นสิริทรัพย์ ด้านการออกแบบติดตั้งหม้อน้ำ
นายศิริชัย แย้มแบน ด้านอนุรักษ์พลังงาน / ด้านการออกแบบติดตั้งเครื่องทำความเย็น
นายศิวะชัย ศรสุวรรณ เคมี / ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 วทบ.
นายเศกสิทธิ์ ธรรมสมบัติ ด้านพลังงานทดแทน / ด้านการออกแบบติดตั้งหม้อน้ำ
นายสงกรานต์ บางศรัณย์ ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ วศ.ม.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 7

Yesterday 64

Week 370

Month 1428

All 10185

Currently are 4 guests and no members online