ผู้บริหารสำนักฯ

 

 รศ.ดร.สมนึก  วิสุทธิแพทย์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 

 

รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ที่ปรึกษาด้านเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 

 

นางวนิดา บุญสนอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

อ.ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและส่งเสริมธุรกิจ

 

ผศ.วิรัช อยู่ชา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม

 

รศ.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม

 

ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย

 

น.ส.บงกช ฟูตุ้ย
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

นางสนธยา บุญประเสริฐ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

 

นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการอุตสาหกรรม

 

นางฉัตรสุมาลย์ สถิตานนท์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย

 

นายธัชพล ริมธีระกุล
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการตรวจสอบและทดสอบ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 27

Yesterday 48

Week 266

Month 685

All 14822

Currently are 11 guests and no members online