วัตถุประสงค์คุณภาพ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
  วัตถุประสงค์คุณภาพ ความถี่ เป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.

ยอดรายได้จากการให้บริการวิชาการ

ปี

>= 65 ล้านบาท

สำนักฯ.

2.

ส่งมอบตรงเวลา

2.1 งานฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย

2.2 งานบริการทดสอบและตรวจสอบ

2.3 งานบริการวิจัย

2.4 งานให้คำปรึกษา

 

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

 

100%

100%

100%

100%

 

ทุกหน่วยงาน

3

ลดข้อร้องเรียน

3.1 งานฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย

3.2 งานบริการทดสอบและตรวจสอบ

3.3 งานบริการวิจัย

3.4 งานให้คำปรึกษา

 

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

 

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

ทุกหน่วยงาน

4.

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

4.1 งานฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย

4.2 งานบริการทดสอบและตรวจสอบ

4.3 งานบริการวิจัย

4.4 งานให้คำปรึกษา

 

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

 

>= 80%

>= 80%

>= 80%

>= 80%

 

ทุกหน่วยงาน

5.

การพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน

ปี

>=  40 ชม/คน

งานบุคคล

6.

งานจัดซื้อ จัดจ้างหลังได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ

3 เดือน

=< 10วันทำการ

งานพัสดุ

7.

การแจกจ่ายเอกสารทันวันประกาศใช้

3 เดือน

100%

ศูนย์ควบคุมเอกสาร

ประกาศ ณ.วันที่ 25 ธันวาคม 2558

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 12

Yesterday 28

Week 127

Month 652

All 4123

Currently are 5 guests and one member online

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 12

Yesterday 28

Week 127

Month 652

All 4123

Currently are 5 guests and one member online