สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

1 | 2 | 3 | 4 | Next
วันที่สมัคร หัวข้อหลักสูตรที่ขอเข้าอบรม ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่รับ การสมัคร
  23 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 นายทวีป สกุลเเฟง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
  23 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 นางสาวนุจรี หมันมณี นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
  22 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี (สอบซ่อม) น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
  22 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี (สอบซ่อม) น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
  22 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 น.ส.รุ่งฤดี คงเสือ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
  22 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 นางสาวชลธิชา พุ่มฉัตร น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
  20 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 นาย รังสิมันตุ์ แสงสุวรรณ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
  18 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 ประทีป ช่างทอง (สอบซ่อม) นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
  13 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 3/60 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 น.ส.อรุณศรี สกุลรุ่งประเสริฐ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
  13 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 3/60 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 น.ส.อรุณศรี สกุลรุ่งประเสริฐ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
  9 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 2/60 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ธิดารัตน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
  2 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 นางสาวหนึ่งฤทัย มั่งมูล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
  2 พ.ค. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 นางสาวหนึ่งฤทัย มั่งมูล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
  27 เม.ย. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 สถาปัตย์ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
  22 เม.ย. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 4/60 วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560 มนู บ่อสะอาด นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
  22 เม.ย. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 คุณ วิภาวดี รื่นจิตร์ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
  20 เม.ย. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 คุณสุจิตรา วัฒนะไพบูลย์ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
  20 เม.ย. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 2/60 วันที่ 24-29 เมษายน 2560 ภัณฑิรา วิเศษศิลากาญจน์ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
  11 เม.ย. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 2/60 วันที่ 24-29 เมษายน 2560 ประทีป ช่างทอง นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
  11 เม.ย. 2560 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 นายวิษณุ วุฒิเพ็ชร์ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 13

Yesterday 28

Week 128

Month 653

All 4124

Currently are 25 guests and one member online

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 13

Yesterday 28

Week 128

Month 653

All 4124

Currently are 25 guests and one member online