ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ

ข้อมูลทั้งหมด

  รหัสครุภัณฑ์ รหัสเก่า/SN รายละเอียด ทำรายการ
7110-014-02-08/00001- โต๊ะอบรม TFC 45180
7110-014-01-08/0005721-065-1307 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0005621-065-1306 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0005521-065-1305 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0005421-065-1304 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0005321-065-1303 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0005221-065-1302 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0005121-065-1299 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0005021-065-1301 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0004921-065-1297 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0004821-065-1314 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0004721-065-1313 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0004621-065-1312 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0004521-065-1300 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0004421-065-1311 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0004321-065-1310 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0004221-065-1309 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0004121-065-1308 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0004021-065-1298 โต๊ะอบรม
7110-014-01-08/0003921-065-1234 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0003821-065-1235 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0003721-065-1233 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0003621-065-1231 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0003521-065-1232 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0003421-065-1225 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0003321-065-1227 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0003221-065-1226 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0003121-065-1223 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0003021-065-1228 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0002921-065-1224 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0002821-065-1220 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0002721-065-1221 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0002621-065-1222 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0002521-065-1229 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0002421-065-1230 โต๊ะอบรม CF 60150
7110-014-01-08/0002321-065-0911 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0002221-065-0917 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0002121-065-0916 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0002021-065-0922 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0001921-065-0912 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0001821-065-0918 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0001721-065-0908 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0001621-065-0913 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0001521-065-0907 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0001421-065-0914 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0001321-065-0909 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0001221-065-0920 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0001121-065-0919 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0001021-065-0921 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
7110-014-01-08/0000921-065-0915 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 2

Yesterday 39

Week 2

Month 983

All 20018

Currently are 30 guests and no members online