ระบบการสมัครเข้าฝึกอบรม


 
ใบสมัครเข้าฝึกอบรม
 หมายเหตุ

1.รอเจ้าหน้าที่ตอบรับการสมัครเข้าฝึกอบรม
2.อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการยืนยันการจัดฝึกอบรบและแจ้งค่าใช้จ่าย
3.สำหรับให้ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมดำเนินการ ยืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระเงิน
(หากพ้นกำหนดขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ชำระเงินก่อน)
4.ผู้สมัครเข้าฝึกอบรม ไม่สามารถดำเนินการยืนยันเข้าฝึกอบรมได้ตามกำหนด
(กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอีกครั้ง)
5.ยืนยันการเข้าฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
(รับใบเสร็จรับเงินวันแรกที่ฝึกอบรม)ศูนย์ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
กรุงเทพฯนางสายสุดา บรรเลงจิต24 มี.ค. 66 18:24 น.
ระยองน.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล24 มี.ค. 66 17:55 น.
กรุงเทพฯน.ส.วรรณรวี มหาพันธน์24 มี.ค. 66 13:30 น.
กรุงเทพฯนายธัชพล ริมธีระกุล24 มี.ค. 66 09:15 น.
กรุงเทพฯนางสาวอรพิน เครือน้ำคำ9 มี.ค. 66 14:45 น.

รอดำเนินการ

No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
1626 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 31 มีนาคม 2566
1 นพรุจ บุญยืน
(24 มี.ค. 66 18:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 มี.ค. 66 18:24 น.)
1621 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 25 มีนาคม 2566
2 หนึ่งฤทัย อัมฤทธิ์
(22 มี.ค. 66 16:51 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(22 มี.ค. 66 16:53 น.)
1618 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 29 มีนาคม 2566
2 นิรมล บุตรบุญ
(15 มี.ค. 66 17:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 มี.ค. 66 19:58 น.)
1609 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
2 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(13 มี.ค. 66 17:08 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(13 มี.ค. 66 18:37 น.)
1604 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 31 มีนาคม 2566
1 สุจิตรา คำดำ
(9 มี.ค. 66 16:39 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 มี.ค. 66 13:38 น.)
1600 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
3 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(9 มี.ค. 66 10:35 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 มี.ค. 66 13:14 น.)
1599 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
4 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(9 มี.ค. 66 10:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 มี.ค. 66 13:16 น.)
1598 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
2 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(9 มี.ค. 66 10:18 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 มี.ค. 66 13:18 น.)
1594 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
1 โชติกา แก้วฟอง
(8 มี.ค. 66 13:57 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(23 มี.ค. 66 11:20 น.)
1591 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 25 มีนาคม 2566
4 ณัฐสุดา ลอยฟู
(7 มี.ค. 66 14:26 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(11 มี.ค. 66 14:37 น.)
1590 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
1 กฤษณา จูสวย
(7 มี.ค. 66 10:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 มี.ค. 66 09:00 น.)
1585 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
3 คุณ ศราวัณ สุทธิเจริญ
(2 มี.ค. 66 16:14 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 66 16:26 น.)
1583 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
1 ลลิตา แสงเผือก
(2 มี.ค. 66 13:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 66 16:28 น.)
1581 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
1 ระพีพรรณ สุวรรณราช
(2 มี.ค. 66 11:43 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 66 16:29 น.)
1580 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
1 นางสาวระพีพรรณ สุวรรณราช
(2 มี.ค. 66 10:32 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 66 16:42 น.)
1578 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
2 คุณชนกพร วงศ์ศิริ
(1 มี.ค. 66 16:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 66 16:46 น.)
1577 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
1 นายธีรวัฒน์ สิริอรรถสุข
(1 มี.ค. 66 14:22 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 66 16:39 น.)
1569 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 31 มีนาคม 2566
1 ชัยชนะ คำแก้ว
(25 ก.พ. 66 18:18 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 มี.ค. 66 13:40 น.)
1566 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 25 มีนาคม 2566
1 นายฉันทปนัย อาจศึก
(23 ก.พ. 66 18:05 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 16:09 น.)
1543 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
3 นางสาวราตรี ญวนรัมย์
(10 ก.พ. 66 14:19 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 66 16:43 น.)
1520 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
1 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(27 ม.ค. 66 08:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 66 16:48 น.)
1519 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 27 มีนาคม 2566
5 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(27 ม.ค. 66 08:30 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 66 16:49 น.)
1501 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2566
  กรุณาดำเนินการภายใน 25 มีนาคม 2566
1 นางสาวรัฏธิดา ซาตาสุ
(17 ม.ค. 66 16:32 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 15:08 น.)
สมัครเข้าฝึกอบรม ปี 2566

No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
1488 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 1 น.ส.วราภรณ์ ปันคำ
(19 ธ.ค. 65 16:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 15:03 น.)
2023-02-28 15:03:19
1489 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2566 1 นันทิชา จิตอารีย์
(22 ก.พ. 66 14:19 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.พ. 66 14:20 น.)
2023-02-22 14:19:40
1490 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2566 2 นางสาววริศรา งามรูป
(16 ก.พ. 66 10:00 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 ก.พ. 66 10:07 น.)
2023-02-16 10:00:25
1491 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2566 3 เฌอริสา
(30 ม.ค. 66 10:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(30 ม.ค. 66 10:51 น.)
2023-01-30 10:51:07
1492 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 ปุณณวิช แพทยานันท์
(15 ก.พ. 66 15:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 ก.พ. 66 15:38 น.)
2023-02-15 15:37:06
1493 ระยอง   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 1 นางสาวศรัญญา ตู้หม่อง
(7 ม.ค. 66 10:48 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 ม.ค. 66 09:27 น.)
2023-01-09 09:27:04
1494 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 กฤษณ์ ภู่เจริญ
(7 ก.พ. 66 10:09 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 ก.พ. 66 10:14 น.)
2023-02-07 10:09:12
1495 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 โสมนัส พลภักดี
(20 ก.พ. 66 09:10 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(20 ก.พ. 66 09:11 น.)
2023-02-20 09:10:37
1496 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566 2 นางสาวธิติมา ทิมาสาร
(13 ม.ค. 66 13:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 มี.ค. 66 09:06 น.)
2023-03-08 09:06:51
1497 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 3 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(22 ก.พ. 66 15:44 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.พ. 66 17:37 น.)
2023-02-22 15:44:03
1498 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 5 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(22 ก.พ. 66 16:18 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.พ. 66 16:19 น.)
2023-02-22 16:18:50
1499 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 1 ชนาพร ตรรกชนชูชัย
(17 ม.ค. 66 16:00 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 15:05 น.)
2023-02-28 15:05:32
1502 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 2 ช่อลดา วชิรวณิชกิจ
(18 ม.ค. 66 10:50 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 15:10 น.)
2023-02-28 15:10:37
1503 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 2 เอมอมร ตั้งจิตอารีย์
(21 ก.พ. 66 09:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.พ. 66 11:00 น.)
2023-02-21 09:55:45
1504 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 นางสาวอ้อมเดือน โสลา
(24 ก.พ. 66 08:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ก.พ. 66 10:22 น.)
2023-02-24 08:55:39
1505 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 2 อนัญญา มากบาง
(16 ก.พ. 66 08:49 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 ก.พ. 66 08:50 น.)
2023-02-16 08:49:24
1506 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 2 น.ส.สุภาวดี ทองนวล
(28 ม.ค. 66 08:19 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(28 ม.ค. 66 10:21 น.)
2023-01-28 08:19:42
1507 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 2 น.ส.จอมใจ รื่นกลิ่น
(8 ก.พ. 66 15:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ก.พ. 66 09:01 น.)
2023-02-08 15:56:10
1509 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 5 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(22 ก.พ. 66 15:12 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.พ. 66 17:40 น.)
2023-02-22 15:12:49
1510 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 5 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(22 ก.พ. 66 14:44 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.พ. 66 14:45 น.)
2023-02-22 14:44:25
1511 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 3 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(22 ก.พ. 66 14:32 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.พ. 66 14:33 น.)
2023-02-22 14:32:02
1512 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 5 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(25 ม.ค. 66 16:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 ม.ค. 66 16:08 น.)
2023-01-30 13:47:08
1513 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 5 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(25 ม.ค. 66 16:21 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 ม.ค. 66 16:26 น.)
2023-01-25 16:26:50
1514 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 5 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(25 ม.ค. 66 16:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 ม.ค. 66 16:45 น.)
2023-01-25 16:45:30
1515 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 5 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(25 ม.ค. 66 16:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 ม.ค. 66 16:45 น.)
2023-01-25 16:45:42
1516 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 2 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(25 ม.ค. 66 16:48 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 ม.ค. 66 16:57 น.)
2023-01-25 16:57:21
1517 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2566 1 ปิยชน ระฆังเพ็ชร
(17 ก.พ. 66 16:39 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 ก.พ. 66 16:21 น.)
2023-02-17 16:39:47
1521 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 ถนอมศักดิ์ เชาวน์เสริมสุข
(27 ม.ค. 66 10:48 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ม.ค. 66 10:52 น.)
2023-01-27 10:48:47
1522 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 1 บุรินทร์ สุทธิยานุช
(27 ม.ค. 66 13:49 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 15:23 น.)
2023-02-28 15:23:44
1523 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 4 วันวิสาข์ เจติย์ภัทรนาท
(10 ก.พ. 66 13:54 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 ก.พ. 66 13:55 น.)
2023-02-10 13:54:52
1524 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 ยุภา
(17 ก.พ. 66 13:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 ก.พ. 66 14:00 น.)
2023-02-17 13:56:34
1525 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 ชนาพร ตรรกชนชูชัย
(1 ก.พ. 66 16:22 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 ก.พ. 66 08:36 น.)
2023-02-01 16:22:05
1526 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 วันวิสาข์ เจติย์ภัทรนาท
(10 ก.พ. 66 13:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 ก.พ. 66 13:56 น.)
2023-02-10 13:56:10
1527 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 นิศรา ตันสุ
(15 ก.พ. 66 15:01 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 ก.พ. 66 15:04 น.)
2023-02-15 15:01:55
1528 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 ปาริฉัตร กำยาน
(25 ก.พ. 66 08:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(23 ก.พ. 66 11:56 น.)
2023-02-25 08:41:54
1529 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2566 2 นายกฤษฎา สันทาลุนัย
(2 ก.พ. 66 19:31 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(6 ก.พ. 66 08:37 น.)
2023-02-06 08:37:04
1530 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 4-9 กันยายน 2566 1 หนึ่งฤทัย พรมงาม
(3 ก.พ. 66 15:24 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(6 ก.พ. 66 08:37 น.)
2023-02-06 08:37:19
1532 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 5 นายกรวิชญ์ สำนักแห้ว
(6 ก.พ. 66 08:49 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 15:27 น.)
2023-02-28 15:27:23
1533 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 1 นายกรวิชญ์ สำนักแห้ว
(6 ก.พ. 66 08:53 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 15:29 น.)
2023-02-28 15:29:03
1534 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 2 นางนุสรา เดชดีทราย
(14 ก.พ. 66 17:44 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 ก.พ. 66 09:08 น.)
2023-02-14 17:44:32
1537 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 2 ดรรชนี โรจน์พจนานาวิน
(20 ก.พ. 66 09:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(20 ก.พ. 66 09:58 น.)
2023-02-20 09:55:43
1538 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 2 ดรรชนี โรจน์พจนานาวิน
(9 ก.พ. 66 16:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ก.พ. 66 07:52 น.)
2023-02-10 07:52:42
1539 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 น.ส.จีราวรรณ สาโท
(22 ก.พ. 66 10:23 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.พ. 66 10:25 น.)
2023-02-22 10:23:02
1541 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2566 1 ศิรินกรณ์ กาญจนคีรีรัตน์
(11 ก.พ. 66 10:21 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ก.พ. 66 15:16 น.)
2023-02-11 10:21:59
1542 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2566 1 กิตติมา งามศิริ
(10 ก.พ. 66 14:16 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 ก.พ. 66 16:06 น.)
2023-02-10 16:06:08
1544 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 2 กิตติมา งามศิริ
(10 ก.พ. 66 14:22 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 ก.พ. 66 16:06 น.)
2023-02-10 16:06:22
1545 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 2 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(27 ก.พ. 66 10:36 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ก.พ. 66 10:37 น.)
2023-02-27 10:36:23
1546 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 2 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(27 ก.พ. 66 10:23 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ก.พ. 66 10:38 น.)
2023-02-27 10:23:37
1606 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2566 1 ธัชณิน ปิงเมือง
(10 มี.ค. 66 15:00 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 มี.ค. 66 16:13 น.)
2023-03-10 16:13:24
1547 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(27 ก.พ. 66 10:22 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ก.พ. 66 10:39 น.)
2023-02-27 10:22:31
1548 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 โชติกา แก้วฟอง
(20 ก.พ. 66 11:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(20 ก.พ. 66 12:02 น.)
2023-02-20 11:55:46
1550 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 2 นางสาว เกตุสุดา วงษ์ใหญ่
(14 ก.พ. 66 14:22 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 15:30 น.)
2023-02-28 15:30:47
1551 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 1 นางราตรี วารีชล
(14 ก.พ. 66 16:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 15:54 น.)
2023-02-28 15:54:45
1552 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566 1 กาญจนา
(14 มี.ค. 66 18:27 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 มี.ค. 66 15:59 น.)
2023-03-14 18:27:37
1553 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 2 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(27 ก.พ. 66 10:21 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ก.พ. 66 10:40 น.)
2023-02-27 10:21:24
1557 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 ทวีพร
(3 มี.ค. 66 08:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 มี.ค. 66 14:17 น.)
2023-03-03 08:47:14
1558 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 4 นางสาวนุสบา บุญเฮง
(21 ก.พ. 66 13:21 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 15:56 น.)
2023-02-28 15:56:29
1561 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 1 อำนาจ วรนิติเยาวภา
(22 ก.พ. 66 14:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.พ. 66 15:14 น.)
2023-02-22 15:14:03
1562 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566 2 วศิน ชีวจรัสสกุล
(13 มี.ค. 66 13:04 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(13 มี.ค. 66 15:00 น.)
2023-03-13 13:04:49
1565 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 2 อังษณา อ้างอิง
(23 ก.พ. 66 11:29 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 16:00 น.)
2023-02-28 16:00:03
1568 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566 2 พันนิภา แก้วงาม
(16 มี.ค. 66 16:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 66 15:49 น.)
2023-03-16 16:51:49
1570 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2566 1 ณชญาดา ขวัญใจ
(24 มี.ค. 66 15:45 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 มี.ค. 66 15:48 น.)
2023-03-24 15:45:00
1571 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 3 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง
(8 มี.ค. 66 11:30 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 มี.ค. 66 13:53 น.)
2023-03-08 11:30:57
1572 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 5 ประภัสสร บุญบันดล
(27 ก.พ. 66 15:05 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 16:12 น.)
2023-02-28 16:12:00
1573 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 2 ประภัสสร บุญบันดล
(27 ก.พ. 66 15:09 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 16:13 น.)
2023-02-28 16:13:12
1574 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 1 ณัฐสุดา ลอยฟู
(27 ก.พ. 66 15:34 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 16:14 น.)
2023-02-28 16:14:02
1575 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 2 นายนพรัตน์ ท้วมพงษ์
(28 ก.พ. 66 08:04 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(28 ก.พ. 66 09:02 น.)
2023-02-28 09:02:41
1576 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 2 นิตยา บำบัดทุกข์
(28 ก.พ. 66 08:34 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(28 ก.พ. 66 16:14 น.)
2023-02-28 16:14:54
1582 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 1 กริยา
(2 มี.ค. 66 13:22 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 มี.ค. 66 19:35 น.)
2023-03-02 19:35:26
1584 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 1 ธันย์สิตา เอี่ยมสำอางค์
(7 มี.ค. 66 18:00 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 มี.ค. 66 09:09 น.)
2023-03-07 18:00:38
1586 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 1 ประภัสสร บุญบันดล
(3 มี.ค. 66 09:23 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 มี.ค. 66 16:07 น.)
2023-03-03 16:07:51
1587 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 1 นายขวัญชัย นิติวดีลักขณา
(3 มี.ค. 66 11:12 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 มี.ค. 66 11:12 น.)
2023-03-03 11:21:25
1588 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 1 ลัดดานันท์ เสลาหอม
(3 มี.ค. 66 16:51 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 มี.ค. 66 18:43 น.)
2023-03-03 18:43:28
1592 ระยอง   ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-28 เมษายน 2566 1 นางสาวจิตติณัฏฐ์ จันทะราช
(7 มี.ค. 66 18:28 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 มี.ค. 66 12:47 น.)
2023-03-09 12:47:48
1593 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566 1 นายสมพร ปาวะรี
(17 มี.ค. 66 08:38 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 66 15:52 น.)
2023-03-17 08:38:57
1595 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 2 นางสาวสุภัชยา แจ่มใส
(8 มี.ค. 66 16:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 มี.ค. 66 16:48 น.)
2023-03-08 16:48:22
1596 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566 1 สุพรรณี อึ้งไพบูลย์
(16 มี.ค. 66 16:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 มี.ค. 66 15:47 น.)
2023-03-16 16:47:01
1597 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 1 สุวรรณา เวชธรรมา
(9 มี.ค. 66 09:53 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 มี.ค. 66 12:48 น.)
2023-03-09 12:48:46
1601 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 1 ทานตะวัน ค้ำคูณ
(9 มี.ค. 66 11:07 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 มี.ค. 66 12:50 น.)
2023-03-09 12:50:02
1602 ระยอง   ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-28 เมษายน 2566 1 นางสาวจิตติณัฏฐ์ จันทะราช
(9 มี.ค. 66 12:10 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 มี.ค. 66 12:47 น.)
2023-03-09 12:47:59
1603 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566 1 วิราวรรณ บุญเลิศ
(21 มี.ค. 66 10:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 มี.ค. 66 08:47 น.)
2023-03-21 10:05:58
1605 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2566 1 ธิติสุดา ประเสริฐศิลป์
(21 มี.ค. 66 08:43 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 มี.ค. 66 08:52 น.)
2023-03-21 08:43:24
1607 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2566 1 นายรุ่ง แกล้วกล้า
(11 มี.ค. 66 04:27 น.)
นายธัชพล ริมธีระกุล
(13 มี.ค. 66 10:41 น.)
2023-03-13 10:41:16
1608 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-25 มีนาคม 2566 1 ทานตะวัน ค้ำคูณ
(13 มี.ค. 66 08:59 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 มี.ค. 66 09:04 น.)
2023-03-13 09:04:00
1610 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2566 1 นางอิสรีย์ ฉัตรวรกุลชัย
(14 มี.ค. 66 16:13 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 มี.ค. 66 17:33 น.)
2023-03-14 17:33:20
1611 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2566 1 นางสาวพัชรินทร์ เวียงฉิมมา
(15 มี.ค. 66 08:58 น.)
นายธัชพล ริมธีระกุล
(15 มี.ค. 66 09:35 น.)
2023-03-15 09:35:13
1612 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2566 1 วัฒนา เอี่ยมจิตต์นิ่ม
(20 มี.ค. 66 16:00 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 มี.ค. 66 08:53 น.)
2023-03-20 16:00:32
1613 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 5 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(15 มี.ค. 66 14:17 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 มี.ค. 66 15:25 น.)
2023-03-15 15:25:14
1614 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 4 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(15 มี.ค. 66 14:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 มี.ค. 66 15:25 น.)
2023-03-15 15:25:33
1615 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 5 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(15 มี.ค. 66 15:01 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 มี.ค. 66 15:24 น.)
2023-03-15 15:24:17
1616 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 5 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(15 มี.ค. 66 15:30 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 มี.ค. 66 15:30 น.)
2023-03-15 15:30:53
1617 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 1 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(15 มี.ค. 66 15:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 มี.ค. 66 15:35 น.)
2023-03-15 15:35:29
1619 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 4 นางสาว นภัสสรณ์ ไชยะ
(16 มี.ค. 66 11:27 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มี.ค. 66 13:24 น.)
2023-03-16 13:24:33
1620 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2566 1 น.ส.นารีรัตน์ โพธิ์ไพรทอง
(22 มี.ค. 66 16:26 น.)
นายธัชพล ริมธีระกุล
(22 มี.ค. 66 16:49 น.)
2023-03-22 16:49:08
1622 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2566 1 นภัสมณฑน์ ขุนพิพิธ
(24 มี.ค. 66 08:31 น.)
นายธัชพล ริมธีระกุล
(24 มี.ค. 66 08:55 น.)
2023-03-24 08:55:57
1623 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2566 1 คุณ นนทวัช พิชิตรณชัย
(24 มี.ค. 66 09:14 น.)
นายธัชพล ริมธีระกุล
(24 มี.ค. 66 09:15 น.)
2023-03-24 09:15:03
1624 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2566 1 พัชรี ยะหัตตะ
(24 มี.ค. 66 13:03 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 มี.ค. 66 13:07 น.)
2023-03-24 13:08:15
1625 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2566 1 ชาวณิช
(24 มี.ค. 66 15:34 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 มี.ค. 66 15:45 น.)
2023-03-24 15:45:00

พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-03-02 13:02:58pm

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 261

Yesterday 439

Week 2320

Month 9569

All 580821

Currently are 11 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 261

Yesterday 439

Week 2320

Month 9569

All 580821

Currently are 11 guests and no members online