องค์ความรู้ประจำปีการศึกษา2565 OPL3_65 การบริหารโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์

องค์ความรู้ประจำปีการศึกษา2565 OPL3_65 การบริหารโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์
File Size:
301.70 kB
Date:
04 เมษายน 2566
Downloads:
8 x