พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. กับ บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

     ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (มจพ.) กับ บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายสมชาย อัศวรุ่งแสงกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายอภิรัฐ พลเยี่ยม รองผู้จัดการทั่วไป พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีนี้ ในการลงนามบันทึก ความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การฝึกอบรม และการบริการทางวิชาการ พัฒนางานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งสองฝ่าย โดยพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการจัดขึ้น ณ ห้อง 814 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 1170

Yesterday 1170

Week 3964

Month 26463

All 885031

Currently are 43 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 1170

Yesterday 1170

Week 3964

Month 26463

All 885031

Currently are 43 guests and no members online