ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

     

    

นางวนิดา บุญสนอง
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ด้านวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะและชุมชน

 

 

น.ส.บงกช ฟูตุ้ย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.วิชัย   รุ่งเรืองอนันต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ดร.พัชรินทร์   เหสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

  

  

นางสนธยา บุญประเสริฐ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นายมานะ  แก้วแหวน
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

นายธัชพล ริมธีระกุล
หัวหน้าฝ่ายบริการตรวจสอบและทดสอบ

นายวินัย  ศรีสุธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริการอุตสาหกรรม

น.ส.วรรณรวี  มหาพันธน์
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย

นายวิรัช พวงภู่
ผู้รักษาการหัวหน้าศูนย์ข้อมูลวิชาการและการตลาด

น.ส.ปวีณา มณฑลจรัส
ผู้รักษาการหัวหน้าศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 1231

Yesterday 1400

Week 2631

Month 23711

All 802034

Currently are 232 guests and one member online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 1230

Yesterday 1400

Week 2630

Month 23710

All 802033

Currently are 232 guests and one member online

  • ssd