ประกาศ สพอ.

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 3118/2566 วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 3118/2566 วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
File Size:
472.11 kB
Date:
09 มกราคม 2567
Downloads:
2 x