ประกาศ สพอ.

คำสังสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 036/2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ

คำสังสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 036/2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ
File Size:
228.72 kB
Date:
10 พฤศจิกายน 2566
Downloads:
6 x