ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 034/2566 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กำกับ ดูแล การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรในด้านความสำเร็จ

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 034/2566 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กำกับ ดูแล การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรในด้านความสำเร็จ
File Size:
394.11 kB
Date:
26 ตุลาคม 2566
Downloads:
1 x