ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 033/2566 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 033/2566 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
File Size:
452.45 kB
Date:
18 ตุลาคม 2566
Downloads:
1 x