ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 032/2566 วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 032/2566 วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
File Size:
380.46 kB
Date:
06 ตุลาคม 2566
Downloads:
5 x