ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 031/2566 วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 031/2566 วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
File Size:
225.42 kB
Date:
06 ตุลาคม 2566
Downloads:
1 x