ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 029/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง ให้บุคลากรไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 029/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง ให้บุคลากรไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
File Size:
352.67 kB
Date:
06 ตุลาคม 2566
Downloads:
0 x