ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ บาร์โค๊ด

ช้อมูลทั้งหมด

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next
ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ตรวจ ทำรายการ
832 7110-016-02-08/00058 โต๊ะทำงาน 06 Oct 2016
831 7110-016-02-08/00057 โต๊ะทำงาน 18 Oct 2016
830 7110-016-02-08/00056 โต๊ะทำงาน 06 Oct 2016
828 7110-016-02-08/00053 โต๊ะทำงาน 31 Oct 2016
823 7110-016-02-08/00047 โต๊ะทำงาน 06 Oct 2016
822 7110-016-02-08/00046 โต๊ะทำงาน 06 Oct 2016
818 7110-016-02-08/00041 โต๊ะทำงาน 06 Oct 2016
817 7110-016-02-08/00040 โต๊ะทำงาน 10 Oct 2016
816 7110-016-02-08/00039 โต๊ะทำงาน 06 Oct 2016
811 7110-016-02-08/00034 โต๊ะทำงาน (ปรับบัญชีจากกองวิเทศ ปี 42 ) 06 Oct 2016
810 7110-015-03-08/00011 โต๊ะประชุม 06 Oct 2016
808 7110-015-03-08/00009 โต๊ะประชุม 06 Oct 2016
807 7110-015-03-08/00008 โต๊ะประชุม 06 Oct 2016
803 7110-015-03-08/00004 โต๊ะประชุม 06 Oct 2016
802 7110-015-03-08/00002 โต๊ะประชุม 06 Oct 2016
800 7110-015-01-08/00016 โต๊ะประชุม 06 Oct 2016
799 7110-015-01-08/00015 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 06 Oct 2016
798 7110-015-01-08/00014 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 06 Oct 2016
797 7110-015-01-08/00013 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 06 Oct 2016
796 7110-015-01-08/00012 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 10 Oct 2016
795 7110-015-01-08/00011 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 10 Oct 2016
794 7110-015-01-08/00010 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 06 Oct 2016
793 7110-015-01-08/00009 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 06 Oct 2016
792 7110-015-01-08/00008 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 11 Oct 2016
791 7110-015-01-08/00007 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 06 Oct 2016
790 7110-015-01-08/00006 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 06 Oct 2016
789 7110-015-01-08/00005 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 06 Oct 2016
788 7110-015-01-08/00004 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 10 Oct 2016
787 7110-015-01-08/00003 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 06 Oct 2016
786 7110-015-01-08/00002 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 06 Oct 2016
785 7110-015-01-08/00001 โต๊ะสัมมนาพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย 10 Oct 2016
784 7110-007-04-08/00004 โต๊ะพิมพ์ดีด 26 Oct 2016
781 7110-007-02-08/00074 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 06 Oct 2016
780 7110-007-02-08/00073 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 01 Dec 2016
779 7110-007-02-08/00072 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 11 Oct 2016
776 7110-007-02-08/00068 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 17 Oct 2016
774 7110-007-02-08/00066 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 11 Oct 2016
773 7110-007-01-08/00012 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิม์ 10 Oct 2016
772 7110-007-01-08/00011 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 05 Oct 2016
771 7110-007-01-08/00010 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 10 Oct 2016
770 7110-007-01-08/00009 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 10 Oct 2016
769 7110-007-01-08/00008 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 05 Oct 2016
767 7110-007-01-08/00003 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 05 Oct 2016
761 7110-004-01-08/00003 ตู้เซฟนิรภัย 28 Oct 2016
760 7110-002-11-08/00022 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 06 Oct 2016
759 7110-002-11-08/00021 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 06 Oct 2016
758 7110-002-11-08/00020 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 06 Oct 2016
757 7110-002-11-08/00019 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก"Victory" รุ่น DC 215 11 Oct 2016
756 7110-002-11-08/00017 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 26 Oct 2016
755 7110-002-11-08/00016 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 06 Oct 2016

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 9

Yesterday 102

Week 190

Month 1721

All 10478

Currently are 26 guests and no members online