ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ บาร์โค๊ด

ช้อมูลทั้งหมด

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next
ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ตรวจ ทำรายการ
969 7110-029-03-08/00229 เก้าอี้สัมมนา 11 Oct 2016
968 7110-029-03-08/00228 เก้าอี้สัมมนา 11 Oct 2016
966 7110-029-02-08/00284 เก้าอี้ประชุม 13 Oct 2016
965 7110-029-02-08/00283 เก้าอี้ประชุม 12 Oct 2016
964 7110-029-02-08/00282 เก้าอี้ประชุม 12 Oct 2016
960 7110-029-02-08/00278 เก้าอี้ประชุม 13 Oct 2016
959 7110-029-02-08/00277 เก้าอี้ประชุม 12 Oct 2016
957 7110-029-02-08/00275 เก้าอี้ประชุม 11 Oct 2016
954 7110-029-02-08/00272 เก้าอี้ประชุม 13 Oct 2016
953 7110-029-02-08/00271 เก้าอี้ประชุม 13 Oct 2016
952 7110-029-02-08/00270 เก้าอี้ประชุม 13 Oct 2016
950 7110-029-02-08/00268 เก้าอี้ประชุม 13 Oct 2016
949 7110-029-02-08/00267 เก้าอี้ประชุม 06 Oct 2016
948 7110-029-02-08/00266 เก้าอี้ประชุม 11 Oct 2016
945 7110-029-02-08/00263 เก้าอี้ประชุม 13 Oct 2016
944 7110-029-02-08/00262 เก้าอี้ประชุม 13 Oct 2016
942 7110-029-02-08/00260 เก้าอี้ประชุม 13 Oct 2016
941 7110-029-02-08/00258 เก้าอี้ประชุม 06 Oct 2016
929 7110-029-02-08/00245 เก้าอี้ประชุม 13 Oct 2016
927 7110-029-02-08/00243 เก้าอี้ประชุม 13 Oct 2016
924 7110-024-01-08/00001 ตู้ไม้เก็บเอกสาร 11 Oct 2016
923 7110-023-01-08/00094 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 26 Oct 2016
922 7110-023-01-08/00093 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 26 Oct 2016
921 7110-023-01-08/00089 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 06 Oct 2016
920 7110-023-01-08/00088 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11 Oct 2016
919 7110-023-01-08/00087 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11 Oct 2016
918 7110-023-01-08/00086 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 26 Oct 2016
917 7110-023-01-08/00083 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 26 Oct 2016
916 7110-023-01-08/00082 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11 Oct 2016
915 7110-023-01-08/00081 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 26 Oct 2016
914 7110-023-01-08/00080 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 06 Oct 2016
913 7110-023-01-08/00079 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 13 Oct 2016
912 7110-023-01-08/00078 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 13 Oct 2016
911 7110-023-01-08/00077 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11 Oct 2016
910 7110-023-01-08/00076 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 13 Oct 2016
909 7110-023-01-08/00075 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11 Oct 2016
908 7110-023-01-08/00074 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11 Oct 2016
907 7110-023-01-08/00073 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11 Oct 2016
906 7110-023-01-08/00072 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 13 Oct 2016
905 7110-023-01-08/00071 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11 Oct 2016
904 7110-023-01-08/00070 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11 Oct 2016
903 7110-023-01-08/00069 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 26 Oct 2016
902 7110-023-01-08/00055 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.) 11 Oct 2016
901 7110-023-01-08/00051 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) 11 Oct 2016
900 7110-023-01-08/00050 ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 11 Oct 2016
899 7110-023-01-08/00049 ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 10 Oct 2016
898 7110-023-01-08/00048 ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 13 Oct 2016
897 7110-023-01-08/00047 ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 11 Oct 2016
896 7110-023-01-08/00046 ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐานรอง ขนาด 13 Oct 2016
895 7110-023-01-08/00045 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 13 Oct 2016

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 65

Yesterday 64

Week 428

Month 1486

All 10243

Currently are 9 guests and no members online