ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ บาร์โค๊ด

ช้อมูลทั้งหมด

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next
ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ตรวจ ทำรายการ
1187 7110-006-02-08/00020 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 05 Oct 2016
1186 7110-006-02-08/00019 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 17 Oct 2016
1185 7110-006-02-08/00018 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 10 Oct 2016
1184 7110-006-02-08/00017 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 05 Oct 2016
1183 7110-006-02-08/00016 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 10 Oct 2016
1182 7110-006-02-08/00015 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 05 Oct 2016
1181 7110-006-02-08/00014 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 10 Oct 2016
1180 7110-006-02-08/00013 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 10 Oct 2016
1179 7110-006-02-08/00012 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 10 Oct 2016
1178 7110-006-02-08/00011 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 05 Oct 2016
1177 7110-006-02-08/00010 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 10 Oct 2016
1176 7110-006-02-08/00009 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 10 Oct 2016
1175 7110-006-02-08/00008 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 17 Oct 2016
1174 7110-006-02-08/00007 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 05 Oct 2016
1173 7110-006-02-08/00006 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 05 Oct 2016
1172 7110-006-02-08/00005 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 10 Oct 2016
1169 6685-014-01-08/00003 เครื่องวัดพลังงานความร้อน 06 Oct 2016
1168 6685-014-01-08/00002 เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ คว 06 Oct 2016
1167 6675-002-01-08/00001 เครื่องวัดความเข็ม แบบดิจิตอล 06 Oct 2016
1166 6625-003-01-08/00014 เพาเวอร์และฮาโมนิกแคล้มป์ 06 Oct 2016
1165 6625-003-01-08/00013 Clamp AC/DC Meter 06 Oct 2016
1164 6625-003-01-08/00011 Clamp AC/DC Meter 06 Oct 2016
1163 6625-003-01-08/00010 Clamp AC/DC Meter 06 Oct 2016
1162 6625-002-22-08/00001 ชุดวิชั่นเซนเซอร์ (VISION SENSOR) 04 Nov 2016
1161 6110-010-12-08/00014 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1160 6110-010-12-08/00013 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1159 6110-010-12-08/00012 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1158 6110-010-12-08/00011 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1157 6110-010-12-08/00010 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1156 6110-010-12-08/00009 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1155 6110-010-12-08/00008 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1154 6110-010-12-08/00007 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1153 6110-010-12-08/00006 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1152 6110-010-12-08/00005 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1151 6110-010-12-08/00004 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1150 6110-010-12-08/00003 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1149 6110-010-12-08/00002 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1148 6110-010-12-08/00001 เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าอัติโนมัติ (PLC) 06 Oct 2016
1146 4140-001-05-08/00031 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 26 Oct 2016
1145 4140-001-05-08/00030 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 26 Oct 2016
1144 4140-001-05-08/00029 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 11 Oct 2016
1143 4140-001-05-08/00028 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 26 Oct 2016
1142 4140-001-05-08/00027 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 11 Oct 2016
1141 4140-001-05-08/00026 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 11 Oct 2016
1140 4140-001-05-08/00025 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 13 Oct 2016
1139 4140-001-05-08/00024 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 26 Oct 2016
1138 4140-001-05-08/00023 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 11 Oct 2016
1137 4140-001-05-08/00022 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 13 Oct 2016
1136 4140-001-05-08/00021 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 11 Oct 2016
1135 4140-001-05-08/00020 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 11 Oct 2016

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 9

Yesterday 102

Week 190

Month 1721

All 10478

Currently are 11 guests and no members online