ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ

ข้อมูลทั้งหมด

  ที่ รหัสครุภัณฑ์ รหัสเก่า/SN รายละเอียด ทำรายการ
188 7110-014-01-08/0003121-065-1223 โต๊ะอบรม CF 60150
187 7110-014-01-08/0003021-065-1228 โต๊ะอบรม CF 60150
186 7110-014-01-08/0002921-065-1224 โต๊ะอบรม CF 60150
185 7110-014-01-08/0002821-065-1220 โต๊ะอบรม CF 60150
184 7110-014-01-08/0002721-065-1221 โต๊ะอบรม CF 60150
183 7110-014-01-08/0002621-065-1222 โต๊ะอบรม CF 60150
182 7110-014-01-08/0002521-065-1229 โต๊ะอบรม CF 60150
181 7110-014-01-08/0002421-065-1230 โต๊ะอบรม CF 60150
180 7110-014-01-08/0002321-065-0911 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
179 7110-014-01-08/0002221-065-0917 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
178 7110-014-01-08/0002121-065-0916 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
177 7110-014-01-08/0002021-065-0922 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
176 7110-014-01-08/0001921-065-0912 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
175 7110-014-01-08/0001821-065-0918 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
174 7110-014-01-08/0001721-065-0908 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
173 7110-014-01-08/0001621-065-0913 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
172 7110-014-01-08/0001521-065-0907 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
171 7110-014-01-08/0001421-065-0914 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
170 7110-014-01-08/0001321-065-0909 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
169 7110-014-01-08/0001221-065-0920 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
168 7110-014-01-08/0001121-065-0919 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
167 7110-014-01-08/0001021-065-0921 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
166 7110-014-01-08/0000921-065-0915 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
165 7110-014-01-08/0000821-065-0910 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม.
164 7110-014-01-08/00007- เก้าอี้อบรม TEC 70120 (โต๊ะอบรม)
163 7110-014-01-08/00006- เก้าอี้อบรม TEC 70120 (โต๊ะอบรม)
162 7110-014-01-08/00005- โต๊ะอบรม CF 60150
161 7110-014-01-08/00004- โต๊ะอบรม CF 60150
160 7110-014-01-08/00003- โต๊ะอบรม CF 60150
159 7110-014-01-08/00002- โต๊ะอบรม CF 60150
158 7110-014-01-08/00001- โต๊ะอบรม CF 60150
157 7110-007-01-08/00002- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อพารากอน รุ่น 483 พร้อมเก้าอี้
156 7110-007-01-08/00001- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ พารากอน รุ่น 483 พร้อมเก้าอี้
155 7110-005-02-08/00003- กระดานไวท์บอร์ด แบบบานเลื่อน ติดตาย ขนาด 1.00x1.00ด้านข้าง 2
154 7110-002-11-08/0001821-058-0214 ตู้เก็บแบบฟอร์ม ชนิด 15 ลิ้นชัก
153 7110-002-03-08/00031- ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก มอก.
152 7110-002-01-08/0001521-002-0211 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก
151 7110-002-01-08/0001421-002-0210 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก
150 7110-002-01-08/0001321-002-0212 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก
149 7110-002-01-08/0001221-002-0213 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก
146 6730-007-01-08/00006- เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ รุ่น 2315 II ยี่ห้อ สยาม
145 6730-007-01-08/00005- เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ รุ่น 2315 II ยี่ห้อ สยาม
144 6730-002-01-08/00005- เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ จอรับภาพขาตั้ง ขนาด 175x175 ซม.
143 6720-005-01-08/0000101-040-0057 กล้องถ่ายรูป ขนาดเลนส์1/1.8
142 6210-007-01-08/0000131-009-0037 ไฟแวบ
141 5821-016-01-08/00005- ชุดเครื่องเสียง POWER MIXER 200 W CA-8220"INTER-M"
140 5821-016-01-08/00004- ชุดเครื่องเสียง POWER MIXER 200 W CA-8220 "INTER-M"
139 5821-016-01-08/00003- ชุดเครื่องเสียง เครื่องเล่นเทป ยี่ห้อ ROYAL 730
138 5821-016-01-08/00002- ชุดเครื่องเสียง เครื่องเล่นเทป ยี่ห้อ ROYAL 730
137 5821-016-01-08/00001- ชุดเครื่องเสียง เครื่องเล่นเทป ยี่ห้อ ROYAL 730

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 69

Yesterday 112

Week 181

Month 1754

All 46772

Currently are 12 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 69

Yesterday 112

Week 181

Month 1754

All 46772

Currently are 12 guests and no members online