ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ บาร์โค๊ด

ช้อมูลทั้งหมด

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next
ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ตรวจ ทำรายการ
99 7110-007-04-08/00001 โต๊ะปริ้นเตอร์ TEN -7070 17 Oct 2016
98 6685-010-02-08/00001 ชุดวัดพฤติกรรมการไหลของพลาสติกหลอม 11 Oct 2016
97 6680-002-02-08/00001 ชุดวัดพฤติกรรมการไหลของพลาสติคหลอม 11 Oct 2016
96 6670-002-02-08/00001 ชุดวัดพฤติกรรมการไหลของพลาสติกหลอม 11 Oct 2016
95 6670-002-01-08/00002 Density Kit 11 Oct 2016
94 6670-002-01-08/00001 เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับหาค่าความหนาแน่น (Electronic 11 Oct 2016
93 6635-001-01-08/00002 Hardsness Durometer Model :GS-720-G Standard : Typ 11 Oct 2016
92 6635-001-01-08/00001 Hardsness Durometer Model:GS-719-G Standard : Type 11 Oct 2016
91 5815-011-01-08/00009 เครื่องโทรสาร"PANASONIC"รุ่น KX FM-131 06 Oct 2016
88 4110-002-01-08/00011 ตู้ทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด 07 Oct 2016
87 7125-006-04-08/00001 ชั้นอเนกประสงค์ SN 1624 04 Nov 2016
86 7110-029-03-08/00099 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
85 7110-029-03-08/00098 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
84 7110-029-03-08/00097 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
83 7110-029-03-08/00096 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
82 7110-029-03-08/00095 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
81 7110-029-03-08/00094 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
80 7110-029-03-08/00093 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 06 Oct 2016
79 7110-029-03-08/00092 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
78 7110-029-03-08/00091 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 06 Oct 2016
77 7110-029-03-08/00090 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
76 7110-029-03-08/00089 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
75 7110-029-03-08/00088 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
74 7110-029-03-08/00087 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
73 7110-029-03-08/00086 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
72 7110-029-03-08/00085 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
71 7110-029-03-08/00084 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
70 7110-029-03-08/00083 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
69 7110-029-03-08/00082 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
68 7110-029-03-08/00081 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
67 7110-029-03-08/00080 เก้าอี้ CM-013 โครงอลูมิเนียม ฟองน้ำ บุหนังเทียม 11 Oct 2016
66 7110-026-03-08/00006 โต๊ะอเนกประสงค์ TG 80120 13 Oct 2016
65 7110-026-03-08/00005 โต๊ะอเนกประสงค์ TG 80120 06 Oct 2016
64 7110-026-03-08/00004 โต๊ะอเนกประสงค์ TG 80150 10 Oct 2016
63 7110-026-03-08/00003 โต๊ะอเนกประสงค์ TG 80150 05 Oct 2016
62 7110-026-03-08/00002 โต๊ะอเนกประสงค์ TG 80150 10 Oct 2016
61 7110-026-03-08/00001 โต๊ะอเนกประสงค์ TG 80150 10 Oct 2016
60 7110-023-01-08/00063 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 06 Oct 2016
59 7110-023-01-08/00062 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 10 Oct 2016
58 7110-023-01-08/00061 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานรุ่น 72 SC-100 10 Oct 2016
57 7110-023-01-08/00060 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานรุ่น 72 SC-100 10 Oct 2016
55 7110-023-01-08/00058 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน(มีม.อ.ก.)ยี้ห้อลัคกี้ SH-816 -ขนาด 917.45 10 Oct 2016
54 7110-023-01-08/00040 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ม.อ.ก. 11 Oct 2016
53 7110-023-01-08/00039 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ม.อ.ก. 26 Oct 2016
52 7110-022-03-08/00014 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน บนกระจกล่างทึบพร้อมฐานขนาด 5 ฟุต 10 Oct 2016
51 7110-022-03-08/00013 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ยี่ห้อลัคกี้ 11 Oct 2016
50 7110-022-03-08/00004 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐาน 04 Nov 2016
49 7110-022-03-08/00003 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐาน 10 Oct 2016
48 7110-022-03-08/00002 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมฐาน 04 Nov 2016
47 7110-022-02-08/00006 ตู้บานเลื่อนทึบ ยี่ห้อ LEECO ขนาด4 ฟุตสีเทาสลับพร้อมฐาน 17 Oct 2016

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 76

Yesterday 45

Week 76

Month 1607

All 10364

Currently are 55 guests and no members online