ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ บาร์โค๊ด

ช้อมูลทั้งหมด

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next
ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ตรวจ ทำรายการ
204 7110-014-01-08/00047 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
203 7110-014-01-08/00046 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
202 7110-014-01-08/00045 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
201 7110-014-01-08/00044 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
200 7110-014-01-08/00043 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
199 7110-014-01-08/00042 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
198 7110-014-01-08/00041 โต๊ะอบรม 10 Oct 2016
197 7110-014-01-08/00040 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
196 7110-014-01-08/00039 โต๊ะอบรม CF 60150 02 Dec 2016
195 7110-014-01-08/00038 โต๊ะอบรม CF 60150 11 Oct 2016
194 7110-014-01-08/00037 โต๊ะอบรม CF 60150 12 Oct 2016
193 7110-014-01-08/00036 โต๊ะอบรม CF 60150 12 Oct 2016
192 7110-014-01-08/00035 โต๊ะอบรม CF 60150 29 Nov 2016
191 7110-014-01-08/00034 โต๊ะอบรม CF 60150 12 Oct 2016
190 7110-014-01-08/00033 โต๊ะอบรม CF 60150 11 Oct 2016
189 7110-014-01-08/00032 โต๊ะอบรม CF 60150 12 Oct 2016
188 7110-014-01-08/00031 โต๊ะอบรม CF 60150 12 Oct 2016
187 7110-014-01-08/00030 โต๊ะอบรม CF 60150 12 Oct 2016
186 7110-014-01-08/00029 โต๊ะอบรม CF 60150 12 Oct 2016
185 7110-014-01-08/00028 โต๊ะอบรม CF 60150 12 Oct 2016
184 7110-014-01-08/00027 โต๊ะอบรม CF 60150 11 Oct 2016
183 7110-014-01-08/00026 โต๊ะอบรม CF 60150 11 Oct 2016
182 7110-014-01-08/00025 โต๊ะอบรม CF 60150 12 Oct 2016
181 7110-014-01-08/00024 โต๊ะอบรม CF 60150 24 Aug 2017
180 7110-014-01-08/00023 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 12 Oct 2016
179 7110-014-01-08/00022 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 11 Oct 2016
178 7110-014-01-08/00021 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 11 Oct 2016
177 7110-014-01-08/00020 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 11 Oct 2016
176 7110-014-01-08/00019 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 12 Oct 2016
175 7110-014-01-08/00018 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 11 Oct 2016
174 7110-014-01-08/00017 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 12 Oct 2016
173 7110-014-01-08/00016 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 11 Oct 2016
172 7110-014-01-08/00015 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 11 Oct 2016
171 7110-014-01-08/00014 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 11 Oct 2016
170 7110-014-01-08/00013 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 12 Oct 2016
169 7110-014-01-08/00012 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 06 Oct 2016
168 7110-014-01-08/00011 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 11 Oct 2016
167 7110-014-01-08/00010 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 11 Oct 2016
166 7110-014-01-08/00009 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 11 Oct 2016
165 7110-014-01-08/00008 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 12 Oct 2016
164 7110-014-01-08/00007 เก้าอี้อบรม TEC 70120 (โต๊ะอบรม) 06 Oct 2016
163 7110-014-01-08/00006 เก้าอี้อบรม TEC 70120 (โต๊ะอบรม) 06 Oct 2016
162 7110-014-01-08/00005 โต๊ะอบรม CF 60150 28 Oct 2016
161 7110-014-01-08/00004 โต๊ะอบรม CF 60150 12 Oct 2016
160 7110-014-01-08/00003 โต๊ะอบรม CF 60150 11 Oct 2016
159 7110-014-01-08/00002 โต๊ะอบรม CF 60150 11 Oct 2016
158 7110-014-01-08/00001 โต๊ะอบรม CF 60150 12 Oct 2016
157 7110-007-01-08/00002 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อพารากอน รุ่น 483 พร้อมเก้าอี้ 18 Oct 2016
156 7110-007-01-08/00001 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ พารากอน รุ่น 483 พร้อมเก้าอี้ 18 Oct 2016
155 7110-005-02-08/00003 กระดานไวท์บอร์ด แบบบานเลื่อน ติดตาย ขนาด 1.00x1.00ด้านข้าง 2 06 Oct 2016

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 9

Yesterday 102

Week 190

Month 1721

All 10478

Currently are 44 guests and no members online