ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ

ข้อมูลทั้งหมด

  รหัสครุภัณฑ์ รหัสเก่า/SN รายละเอียด ทำรายการ
7110-029-03-08/00060- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00059- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00058- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00057- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00056- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00055- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00054- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00052- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00051- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00050- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00049- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00048- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00047- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00046- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00045- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00044- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00043- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00042- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00041- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00040- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00024- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00023- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00022- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00021- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00020- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00019- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00018- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00017- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00016- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00015- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00014- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00013- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00012- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00011- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00010- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00009- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00008- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00007- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00006- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00005- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00004- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00003- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00002- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00001- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-026-08-08/0000121-032-0012 โต๊ะหมู่บูชา ทำด้วยไม้สักหมู่ 9
7110-023-01-08/0009221-001-1814 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
7110-023-01-08/0009121-001-1812 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มี มอก.)
7110-023-01-08/0009021-001-1813 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มี มอก.)
7110-023-01-08/0006821-001-1741 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มี มอก.
7110-022-03-08/0001721-085-0630/1-2 ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน บนกระจกล่างทึบพร้อมฐาน ขนาด 5 ฟุต

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 2

Yesterday 39

Week 2

Month 983

All 20018

Currently are 28 guests and no members online