ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ บาร์โค๊ด

ช้อมูลทั้งหมด

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next
ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ตรวจ ทำรายการ
251 7110-019-01-08/00017 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 11 Oct 2017
250 7110-019-01-08/00016 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 12 Oct 2016
249 7110-019-01-08/00015 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 11 Oct 2017
248 7110-019-01-08/00014 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 17 Oct 2016
247 7110-019-01-08/00013 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 12 Oct 2016
246 7110-019-01-08/00012 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 12 Oct 2016
245 7110-019-01-08/00011 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 11 Oct 2017
244 7110-019-01-08/00010 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 17 Oct 2017
243 7110-019-01-08/00009 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 17 Oct 2017
242 7110-019-01-08/00008 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 11 Oct 2017
241 7110-019-01-08/00007 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 12 Oct 2016
240 7110-019-01-08/00006 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 12 Oct 2016
239 7110-019-01-08/00005 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 12 Oct 2016
238 7110-019-01-08/00004 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 12 Oct 2016
237 7110-019-01-08/00003 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 09 Oct 2017
236 7110-019-01-08/00002 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 17 Oct 2017
235 7110-019-01-08/00001 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 12 Oct 2016
234 7110-014-02-08/00020 โต๊ะอบรม TFC 45180 12 Oct 2017
233 7110-014-02-08/00019 โต๊ะอบรม CF 60150 17 Oct 2017
232 7110-014-02-08/00018 โต๊ะอบรม TFC 45180 17 Oct 2017
231 7110-014-02-08/00017 โต๊ะอบรม TFC 45180 12 Oct 2017
230 7110-014-02-08/00016 โต๊ะอบรม TFC 45180 12 Oct 2017
229 7110-014-02-08/00015 โต๊ะอบรม TFC 45180 17 Oct 2017
227 7110-014-02-08/00013 โต๊ะอบรม TFC 45180 17 Oct 2017
226 7110-014-02-08/00012 โต๊ะอบรม TFC 45180 12 Oct 2017
225 7110-014-02-08/00011 โต๊ะอบรม TFC 45180 17 Oct 2017
224 7110-014-02-08/00010 โต๊ะอบรม TFC 45180 13 Oct 2016
223 7110-014-02-08/00009 โต๊ะอบรม TFC 45180 11 Oct 2017
222 7110-014-02-08/00008 โต๊ะอบรม TFC 45180 12 Oct 2017
221 7110-014-02-08/00007 โต๊ะอบรม TFC 45180 11 Oct 2017
220 7110-014-02-08/00006 โต๊ะอบรม TFC 45180 13 Oct 2016
218 7110-014-02-08/00004 โต๊ะอบรม TFC 45180 12 Oct 2017
216 7110-014-02-08/00002 โต๊ะอบรม TFC 45180 20 Oct 2017
215 7110-014-02-08/00001 โต๊ะอบรม TFC 45180 28 Oct 2016
214 7110-014-01-08/00057 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
213 7110-014-01-08/00056 โต๊ะอบรม 11 Oct 2017
212 7110-014-01-08/00055 โต๊ะอบรม 10 Oct 2017
211 7110-014-01-08/00054 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
210 7110-014-01-08/00053 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
209 7110-014-01-08/00052 โต๊ะอบรม 05 Oct 2017
208 7110-014-01-08/00051 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
207 7110-014-01-08/00050 โต๊ะอบรม 11 Oct 2017
206 7110-014-01-08/00049 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
205 7110-014-01-08/00048 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
204 7110-014-01-08/00047 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
203 7110-014-01-08/00046 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
202 7110-014-01-08/00045 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
201 7110-014-01-08/00044 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
200 7110-014-01-08/00043 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016
199 7110-014-01-08/00042 โต๊ะอบรม 12 Oct 2016

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 11

Yesterday 41

Week 375

Month 1228

All 11990

Currently are 53 guests and no members online