ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ บาร์โค๊ด

ช้อมูลทั้งหมด

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next
ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ตรวจ ทำรายการ
301 7110-029-03-08/00042 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
300 7110-029-03-08/00041 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
299 7110-029-03-08/00040 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
298 7110-029-03-08/00024 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 11 Oct 2016
297 7110-029-03-08/00023 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 12 Oct 2016
296 7110-029-03-08/00022 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 12 Oct 2016
295 7110-029-03-08/00021 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 12 Oct 2016
294 7110-029-03-08/00020 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 11 Oct 2017
293 7110-029-03-08/00019 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 12 Oct 2016
292 7110-029-03-08/00018 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 12 Oct 2016
291 7110-029-03-08/00017 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 11 Oct 2016
290 7110-029-03-08/00016 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 12 Oct 2016
289 7110-029-03-08/00015 เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128 12 Oct 2016
288 7110-029-03-08/00014 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 12 Oct 2016
287 7110-029-03-08/00013 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 11 Oct 2017
286 7110-029-03-08/00012 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 12 Oct 2016
285 7110-029-03-08/00011 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 12 Oct 2016
284 7110-029-03-08/00010 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 11 Oct 2017
283 7110-029-03-08/00009 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 11 Oct 2017
282 7110-029-03-08/00008 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 12 Oct 2016
281 7110-029-03-08/00007 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 12 Oct 2016
280 7110-029-03-08/00006 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 11 Oct 2017
279 7110-029-03-08/00005 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 17 Oct 2017
278 7110-029-03-08/00004 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 12 Oct 2016
277 7110-029-03-08/00003 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 11 Oct 2017
276 7110-029-03-08/00002 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 12 Oct 2016
275 7110-029-03-08/00001 เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128 12 Oct 2016
274 7110-026-08-08/00001 โต๊ะหมู่บูชา ทำด้วยไม้สักหมู่ 9 28 Oct 2016
273 7110-023-01-08/00092 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 13 Oct 2016
272 7110-023-01-08/00091 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มี มอก.) 13 Oct 2016
271 7110-023-01-08/00090 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มี มอก.) 11 Oct 2017
270 7110-023-01-08/00068 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มี มอก. 11 Oct 2017
269 7110-022-03-08/00017 ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน บนกระจกล่างทึบพร้อมฐาน ขนาด 5 ฟุต 11 Oct 2017
268 7110-022-03-08/00001 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนพร้อมฐานรอง ขนาด 4 ฟุุต 11 Oct 2017
267 7110-022-02-08/00003 ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 11 Oct 2017
266 7110-019-01-08/00032 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 11 Oct 2016
265 7110-019-01-08/00031 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 11 Oct 2017
264 7110-019-01-08/00030 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 17 Oct 2017
263 7110-019-01-08/00029 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 12 Oct 2016
262 7110-019-01-08/00028 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 17 Oct 2017
261 7110-019-01-08/00027 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 17 Jan 2017
260 7110-019-01-08/00026 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 11 Oct 2017
259 7110-019-01-08/00025 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 11 Oct 2017
258 7110-019-01-08/00024 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 12 Oct 2016
257 7110-019-01-08/00023 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 11 Oct 2016
256 7110-019-01-08/00022 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 12 Oct 2016
255 7110-019-01-08/00021 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 11 Oct 2017
254 7110-019-01-08/00020 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 12 Oct 2016
253 7110-019-01-08/00019 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 11 Oct 2017
252 7110-019-01-08/00018 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม 17 Oct 2017

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 11

Yesterday 41

Week 375

Month 1228

All 11990

Currently are 35 guests and no members online