ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ บาร์โค๊ด

ช้อมูลทั้งหมด

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next
ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ตรวจ ทำรายการ
352 7110-029-03-08/00113 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 16 Oct 2017
351 7110-029-03-08/00112 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
350 7110-029-03-08/00111 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 12 Oct 2016
349 7110-029-03-08/00110 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
348 7110-029-03-08/00109 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
347 7110-029-03-08/00108 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
346 7110-029-03-08/00107 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
345 7110-029-03-08/00106 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 10 Oct 2017
344 7110-029-03-08/00105 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 10 Oct 2017
343 7110-029-03-08/00104 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 10 Oct 2017
342 7110-029-03-08/00103 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
341 7110-029-03-08/00102 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 12 Oct 2016
340 7110-029-03-08/00101 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 11 Oct 2016
339 7110-029-03-08/00100 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 11 Oct 2016
338 7110-029-03-08/00079 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2017
337 7110-029-03-08/00078 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
336 7110-029-03-08/00077 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
335 7110-029-03-08/00076 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2017
334 7110-029-03-08/00075 เก้าอี้อบรม CM 014 10 Oct 2017
333 7110-029-03-08/00074 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
332 7110-029-03-08/00073 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
331 7110-029-03-08/00072 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
330 7110-029-03-08/00071 เก้าอี้อบรม CM 014 18 Oct 2017
329 7110-029-03-08/00070 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
328 7110-029-03-08/00069 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
327 7110-029-03-08/00068 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
326 7110-029-03-08/00067 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
325 7110-029-03-08/00066 เก้าอี้อบรม CM 014 10 Oct 2017
324 7110-029-03-08/00065 เก้าอี้อบรม CM 014 10 Oct 2017
323 7110-029-03-08/00064 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
322 7110-029-03-08/00063 เก้าอี้อบรม CM 014 10 Oct 2017
321 7110-029-03-08/00062 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
320 7110-029-03-08/00061 เก้าอี้อบรม CM 014 10 Oct 2017
319 7110-029-03-08/00060 เก้าอี้อบรม CM 014 10 Oct 2017
318 7110-029-03-08/00059 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
317 7110-029-03-08/00058 เก้าอี้อบรม CM 014 10 Oct 2017
316 7110-029-03-08/00057 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
315 7110-029-03-08/00056 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
314 7110-029-03-08/00055 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
313 7110-029-03-08/00054 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
311 7110-029-03-08/00052 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
310 7110-029-03-08/00051 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
309 7110-029-03-08/00050 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2017
308 7110-029-03-08/00049 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
307 7110-029-03-08/00048 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
306 7110-029-03-08/00047 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
305 7110-029-03-08/00046 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
304 7110-029-03-08/00045 เก้าอี้อบรม CM 014 10 Oct 2017
303 7110-029-03-08/00044 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016
302 7110-029-03-08/00043 เก้าอี้อบรม CM 014 11 Oct 2016

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 11

Yesterday 41

Week 375

Month 1228

All 11990

Currently are 16 guests and no members online