ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ บาร์โค๊ด

ช้อมูลทั้งหมด

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next
ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ตรวจ ทำรายการ
409 7110-029-03-08/00170 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 11 Oct 2016
408 7110-029-03-08/00169 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
407 7110-029-03-08/00168 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
406 7110-029-03-08/00167 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 11 Oct 2016
405 7110-029-03-08/00166 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 11 Oct 2016
404 7110-029-03-08/00165 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 17 Oct 2016
403 7110-029-03-08/00164 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 11 Oct 2016
402 7110-029-03-08/00163 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 11 Oct 2016
401 7110-029-03-08/00162 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
400 7110-029-03-08/00161 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
399 7110-029-03-08/00160 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
398 7110-029-03-08/00159 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 06 Oct 2016
397 7110-029-03-08/00158 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 12 Oct 2016
396 7110-029-03-08/00157 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 06 Oct 2016
395 7110-029-03-08/00156 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
394 7110-029-03-08/00155 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 12 Oct 2016
393 7110-029-03-08/00154 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 06 Oct 2016
392 7110-029-03-08/00153 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 06 Oct 2016
391 7110-029-03-08/00152 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 06 Oct 2016
390 7110-029-03-08/00151 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
389 7110-029-03-08/00150 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 12 Oct 2016
388 7110-029-03-08/00149 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 12 Oct 2016
387 7110-029-03-08/00148 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
386 7110-029-03-08/00147 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
385 7110-029-03-08/00146 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 12 Oct 2016
384 7110-029-03-08/00145 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
383 7110-029-03-08/00144 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 12 Oct 2016
382 7110-029-03-08/00143 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 28 Oct 2016
381 7110-029-03-08/00142 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 12 Oct 2016
380 7110-029-03-08/00141 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
379 7110-029-03-08/00140 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
378 7110-029-03-08/00139 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
377 7110-029-03-08/00138 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
376 7110-029-03-08/00137 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
375 7110-029-03-08/00136 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
374 7110-029-03-08/00135 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 06 Oct 2016
373 7110-029-03-08/00134 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 06 Oct 2016
372 7110-029-03-08/00133 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
371 7110-029-03-08/00132 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
370 7110-029-03-08/00131 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
369 7110-029-03-08/00130 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
368 7110-029-03-08/00129 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
366 7110-029-03-08/00127 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
365 7110-029-03-08/00126 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 12 Oct 2016
364 7110-029-03-08/00125 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
363 7110-029-03-08/00124 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
362 7110-029-03-08/00123 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016
361 7110-029-03-08/00122 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 12 Oct 2016
360 7110-029-03-08/00121 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 12 Oct 2016
359 7110-029-03-08/00120 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001 13 Oct 2016

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 9

Yesterday 102

Week 190

Month 1721

All 10478

Currently are 48 guests and no members online