ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ บาร์โค๊ด

ช้อมูลทั้งหมด

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next
ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ตรวจ ทำรายการ
459 7110-029-03-08/00220 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
458 7110-029-03-08/00219 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 11 Oct 2016
457 7110-029-03-08/00218 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 11 Oct 2016
456 7110-029-03-08/00217 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 17 Oct 2016
455 7110-029-03-08/00216 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
454 7110-029-03-08/00215 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
453 7110-029-03-08/00214 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
452 7110-029-03-08/00213 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
451 7110-029-03-08/00212 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 11 Oct 2016
450 7110-029-03-08/00211 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
449 7110-029-03-08/00210 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 11 Oct 2016
448 7110-029-03-08/00209 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 11 Oct 2016
447 7110-029-03-08/00208 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 11 Oct 2016
446 7110-029-03-08/00207 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
445 7110-029-03-08/00206 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
444 7110-029-03-08/00205 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 17 Oct 2016
443 7110-029-03-08/00204 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
442 7110-029-03-08/00203 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
441 7110-029-03-08/00202 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
440 7110-029-03-08/00201 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
439 7110-029-03-08/00200 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
438 7110-029-03-08/00199 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 11 Oct 2016
437 7110-029-03-08/00198 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 11 Oct 2016
436 7110-029-03-08/00197 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
435 7110-029-03-08/00196 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
434 7110-029-03-08/00195 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
433 7110-029-03-08/00194 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
432 7110-029-03-08/00193 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
431 7110-029-03-08/00192 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
430 7110-029-03-08/00191 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
429 7110-029-03-08/00190 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
428 7110-029-03-08/00189 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
427 7110-029-03-08/00188 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
426 7110-029-03-08/00187 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
425 7110-029-03-08/00186 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 28 Oct 2016
424 7110-029-03-08/00185 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 11 Oct 2016
423 7110-029-03-08/00184 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
422 7110-029-03-08/00183 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
421 7110-029-03-08/00182 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
420 7110-029-03-08/00181 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
419 7110-029-03-08/00180 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 17 Oct 2016
418 7110-029-03-08/00179 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
417 7110-029-03-08/00178 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 11 Oct 2016
416 7110-029-03-08/00177 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
415 7110-029-03-08/00176 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
414 7110-029-03-08/00175 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 11 Oct 2016
413 7110-029-03-08/00174 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
412 7110-029-03-08/00173 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
411 7110-029-03-08/00172 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016
410 7110-029-03-08/00171 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128 12 Oct 2016

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 65

Yesterday 64

Week 428

Month 1486

All 10243

Currently are 40 guests and no members online