ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ บาร์โค๊ด

ช้อมูลทั้งหมด

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next
ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ตรวจ ทำรายการ
514 7195-014-01-08/00019 โต๊ะอาหาร TE-80180 13 Oct 2016
513 7195-014-01-08/00018 โต๊ะอาหาร TE-80180 13 Oct 2016
512 7195-014-01-08/00017 โต๊ะอาหาร TE-80180 13 Oct 2016
511 7195-014-01-08/00016 โต๊ะอาหาร TE-80180 13 Oct 2016
510 7195-014-01-08/00015 โต๊ะอาหาร TE-80180 13 Oct 2016
509 7195-010-01-08/00030 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 06 Oct 2016
508 7195-010-01-08/00029 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
507 7195-010-01-08/00028 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
506 7195-010-01-08/00027 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
505 7195-010-01-08/00026 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
504 7195-010-01-08/00025 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
503 7195-010-01-08/00024 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
502 7195-010-01-08/00023 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
501 7195-010-01-08/00022 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
500 7195-010-01-08/00021 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 06 Oct 2016
499 7195-010-01-08/00020 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
498 7195-010-01-08/00019 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
497 7195-010-01-08/00018 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 06 Oct 2016
495 7195-010-01-08/00016 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
493 7195-010-01-08/00014 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 28 Oct 2016
492 7195-010-01-08/00013 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
491 7195-010-01-08/00012 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 06 Oct 2016
490 7195-010-01-08/00011 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
489 7195-010-01-08/00010 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
488 7195-010-01-08/00009 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
487 7195-010-01-08/00008 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
486 7195-010-01-08/00007 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
485 7195-010-01-08/00006 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 12 Oct 2016
484 7195-010-01-08/00005 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
483 7195-010-01-08/00004 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
482 7195-010-01-08/00003 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 12 Oct 2016
481 7195-010-01-08/00002 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 13 Oct 2016
480 7195-010-01-08/00001 เก้าอี้อาหาร รุ่น CM-001 11 Oct 2016
479 7125-006-04-08/00004 ชั้นเอนกประสงค์ SK.1624 10 Oct 2016
478 7125-006-04-08/00003 ชั้นเอนกประสงค์ SK.1624 28 Oct 2016
476 7125-006-01-08/00014 ชั้นหนังสือห้องสมุด ชนิด 2 ด้าน มีลวดกั้นกลาง รุ่น S317 05 Oct 2016
475 7125-006-01-08/00013 ชั้นหนังสือห้องสมุดชนิด 2 ด้าน มีลวดกั้นกลาง รุ่น S8317 05 Oct 2016
472 7125-004-03-08/00001 ชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ ขนาด 914.610.1249 มม. 06 Oct 2016
471 7125-002-02-08/00005 ชุดเครื่องเสียง RACK"LOCAL" 12 Oct 2016
470 7125-002-02-08/00004 ชุดเครื่องเสียง RACK"LOCAL" 11 Oct 2016
469 7110-033-01-08/00002 ชั้นวางเครื่องฉายแผ่นใส 26 Oct 2016
468 7110-033-01-08/00001 ชั้นวางเครื่องฉายแผ่นใส 28 Oct 2016
467 7110-031-01-08/00002 ตู้วางวีดีโอ 11 Oct 2016
466 7110-029-03-08/00227 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
465 7110-029-03-08/00226 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
464 7110-029-03-08/00225 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
463 7110-029-03-08/00224 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 11 Oct 2016
462 7110-029-03-08/00223 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
461 7110-029-03-08/00222 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016
460 7110-029-03-08/00221 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128 12 Oct 2016

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 65

Yesterday 64

Week 428

Month 1486

All 10243

Currently are 34 guests and no members online