ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ บาร์โค๊ด

ช้อมูลทั้งหมด

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next
ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ตรวจ ทำรายการ
674 4120-001-01-08/00119 เครื่องปรับอากาศ 06 Oct 2016
673 4120-001-01-08/00118 เครื่องปรับอากาศ 06 Oct 2016
672 4120-001-01-08/00117 เครื่องปรับอากาศ 06 Oct 2016
671 4120-001-01-08/00116 เครื่องปรับอากาศ 06 Oct 2016
670 4120-001-01-08/00115 เครื่องปรับอากาศ 11 Oct 2016
669 4120-001-01-08/00114 เครื่องปรับอากาศ 11 Oct 2016
668 4120-001-01-08/00113 เครื่องปรับอากาศ 28 Oct 2016
665 4120-001-01-08/00110 เครื่องปรับอากาศ 28 Oct 2016
664 4120-001-01-08/00109 เครื่องปรับอากาศ 28 Oct 2016
663 4120-001-01-08/00108 เครื่องปรับอากาศ 28 Oct 2016
662 4120-001-01-08/00107 เครื่องปรับอากาศ 28 Oct 2016
656 4120-001-01-08/00101 เครื่องปรับอากาศ 28 Oct 2016
651 4120-001-01-08/00096 เครื่องปรับอากาศ 28 Oct 2016
646 4120-001-01-08/00091 เครื่องปรับอากาศ 28 Oct 2016
636 4120-001-01-08/00081 เครื่องปรับอากาศ 11 Oct 2016
635 4120-001-01-08/00080 เครื่องปรับอากาศ 11 Oct 2016
634 4120-001-01-08/00079 เครื่องปรับอากาศ 11 Oct 2016
633 4120-001-01-08/00078 เครื่องปรับอากาศ 11 Oct 2016
628 4120-001-01-08/00073 เครื่องปรับอากาศ 06 Oct 2016
627 4120-001-01-08/00072 เครื่องปรับอากาศ 06 Oct 2016
626 4120-001-01-08/00071 เครื่องปรับอากาศ 06 Oct 2016
625 4120-001-01-08/00070 เครื่องปรับอากาศ 06 Oct 2016
624 4120-001-01-08/00069 เครื่องปรับอากาศ 06 Oct 2016
623 4120-001-01-08/00068 เครื่องปรับอากาศ 06 Oct 2016
622 4120-001-01-08/00067 เครื่องปรับอากาศ 06 Oct 2016
621 4120-001-01-08/00066 เครื่องปรับอากาศ 06 Oct 2016
620 4110-002-01-08/00007 เครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด 11 Oct 2016
619 2310-004-01-08/00003 รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 28 Oct 2016
610 7440-009-08-08/00008 ชุดฝึกโปรแกรมมาเบิลคอนโทรลเลอร์ 28 Oct 2016
607 7440-009-08-08/00005 ชุดฝึกโปรแกรมมาเบิลคอนโทรลเลอร์ 28 Oct 2016
601 7440-001-04-08/00093 เครื่องคอมพิวเตอร์ ACER ASPIRE T 630 26 Oct 2016
599 7440-001-02-08/00004 เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว (Notebook) ACER TM29 28 Oct 2016
598 7125-002-10-08/00003 ตู้เหล็กสำหรับเก็บกุณแจ 28 Oct 2016
597 7125-002-02-08/00003 ตู้เก็บอุปกรณ์ 17 Oct 2016
596 7125-002-02-08/00002 ตู้เก็บอุปกรณ์ 17 Oct 2016
595 7110-032-01-08/00001 ตู้เก็บเอกสารแบบมีล้อเลื่อน 18 Oct 2016
594 7110-023-01-08/00057 ตู้บานเปิดชนิด 2 บานพร้อมชั้นวางเอกสาร 17 Oct 2016
593 7110-023-01-08/00056 ตู้บานเปิดชนิด 2 บานพร้อมชั้นวางเอกสาร 06 Oct 2016
592 7110-022-03-08/00011 ตู้บานเลื่อนทึบ รุ่น-014 (ชั้น 2 แผ่น) ขนาด 4 ฟุต 11 Oct 2016
591 7110-020-01-08/00001 เก้าอี้ปฏิบัติการ รุ่น CH-0664 26 Oct 2016
590 7110-018-05-08/00061 เก้าอี้มีท้าวแขน CH-701 17 Oct 2016
587 7110-018-05-08/00055 เก้าอี้ รุ่น CH-064 07 Oct 2016
586 7110-017-01-08/00009 โต๊ะปฏิบัติการ DH 04 ZA ขนาด 1600.800.750 มม. 17 Oct 2016
585 7110-017-01-08/00008 โต๊ะปฏิบัติการ รุ่น DH 20 LE ขนาด 1200.800.750 มม. 06 Oct 2016
584 7110-017-01-08/00007 โต๊ะปฏิบัติการ รุ่น DH 14 LE ขนาด 1200.800.750 มม. 06 Oct 2016
583 7110-017-01-08/00005 โต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการ รุ่น ดีซี-7590 18 Oct 2016
582 7110-017-01-08/00004 โต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการ รุ่น ดี2-75120แอล 18 Oct 2016
581 7110-017-01-08/00003 โต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการ รุ่น ดี2-75120อาร์ 28 Oct 2016
580 7110-017-01-08/00002 โต๊ะปฏิบัติการ รุ่น D-75120 06 Oct 2016
579 7110-017-01-08/00001 โต๊ะปฏิบัติการ รุ่น D-75120 06 Oct 2016

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 76

Yesterday 45

Week 76

Month 1607

All 10364

Currently are 29 guests and no members online