บริการวิจัยและให้คำปรึกษา

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการเฉพาะด้านที่สำคัญ

องค์กรเพียงบางส่วนที่เราทำความร่วมมือทางวิชาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-202-4000 และ 3967 โทรสาร 66-(02)-354-3390
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อ โทร 0-2345-1000 โทรสาร. 0-2345-1296-99 อีเมล์ : information@off.fti.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009 Call Center 0-2577 9300 e-mail : tistr@tistr.or.th
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-141-3333 E-mail : nesac@nesac.mail.go.th
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-202-4414-18 , 02-202-4511 โทรสาร02-354-3299 อีเมล์ webmaster@dip.go.th
องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

ที่อยู่ 75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-203-8000 โทรสาร 02-354-8780 Call Center 1648 E-mail: callcenter1648@gpo.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-564-6900 โทรสาร 02-564-6901-3 Email: info@nectec.or.th
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Email : contact@energy.go.th

งานวิจัยและให้คำปรึกษา

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มีทีมงานนักวิจัย ทีมผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ พร้อมที่จะร่วมทำวิจัยและให้คำปรึกษากับภาครัฐ ภาคชุมชน และ ภาคอุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 8

Yesterday 64

Week 371

Month 1429

All 10186

Currently are 27 guests and no members online