ข่าวสารกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)พ.ศ. 2560-2564

       เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  ณ ห้องอบรม 812 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีมีกิจกรรมการระดมสมองเพื่อกำหนดโครงการและกิจกรรมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ    

       และ ระหว่าง วันที่ 1-3 กันยายน 2559  ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ เขื่อนวชิราลงกรณ์(เขื่อนเขาแหลม) อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

      รศ.ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์  ที่ปรึกษาด้านเครือข่ายภาครัฐและเอกชน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม นางวนิดา  บุญสนอง   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับ ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการอาชีวศึกษา  เข้าร่วมประชุม การประชุมสัมมนาข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  พ.ศ. 2559-2560  ภายใต้งาน  "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน" ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

        สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  จัดโครงการ บุคลากรรอบรู้มุ่งสู่อาเซี่ยน : ประชาคมอาเซี่ยนกับงานบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2559  ณ ห้อง 814 อาคารอเนกประสงค์ โดยการให้ความรู้ด้านประชาคมอาเซี่ยนกับกรดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการ และ มีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

บุคลากรและผู้บริหารของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ร่วมรับฟังการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564
ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
ณ. ห้องประชุม  812 อาคารอเนกประสงค์

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big  Cleaning Day เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม 2559

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 9

Yesterday 101

Week 188

Month 1330

All 25830

Currently are 27 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions