ข่าวสารกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  วิสุทธิแพทย์  ผู้อำนวยการ

เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงานทำบุญครบรอบ ๒๕ ปี

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม 2559

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

บุคลากร สพอ. เข้าร่วมโครงการ

สำรวจและพัฒนากฎหมายอนุบัญญัติเพื่อบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 215  สำนักงานอธิการบดี

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  วิสุทธิแพทย์  ผู้อำนวยการ สพอ.
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการยกระดับการซ่อมบำรุงชุดลูกหีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหีบอ้อย
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ก่อนหน้านี้ มีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานรณรงค์ และติดตามการประหยัดพลังงาน เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และแนะนำการประหยัดพลังงาน ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดเตรียมเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ คำแนะนำสถานศึกษาหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการ ขอรับการสนับสนุนของนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา เพื่อจัดท า “โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน” ภายใต้การดำเนินงานโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวด สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 5

Yesterday 66

Week 324

Month 1469

All 18809

Currently are 39 guests and no members online